Årsmöte digitalt 3 mars 2021

21 april 2021, 22:53

Årsmötet med Emådalens Filmstudio 3 mars 2021 kan på grund av Coronapandemin inte genomföras som ett fysiskt möte.

 

Det får i stället genomföras digitalt. Handlingar till årsmötet utsänds till medlemmarna.

  • Dagordning för årsmötet
  • Verksamhetsberättelse 2020
  • Årsredovisning för 2020
  • Revisionsberättelse
  • Valberedningens förslag till mötesfunktionärer, styrelse och revisorer

Ulrika Holmgren har avböjt omval till styrelsen. Hon invaldes som suppleant 2013 och har från 2014 fungerat som föreningens sekreterare.

 

Styrelsen kommer att avtacka Ulrika på lämpligt sätt.

 

Övriga 8 styrelseledamöter föreslås av valberedningen till omval inklusive ordförande.

Vidare föreslås nyval av Anette Wärnsberg och Mattias Wärnsberg.

Det innebär att styrelsen utökas från 9 till 10 ledamöter.

Omval föreslås också av revisorer och suppleant.

När det gäller val av valberedning föreslår styrelsen omval av nuvarande valberedning.

 

Som firmatecknare för Emådalens Filmstudio föreslås oförändrat ordförande och kassör var för sig eller två av styrelsens ledamöter i förening.