Pga Corona ställer Filmstudion in vårtrminen 2021.

21 april 2021, 23:33

Vi ställer in vårens filmstudio

Efter den lugnare sommaren med coronapandemin har smittspridningen återigen ökat. Det har lett till skärpta allmänna råd i en rad regioner och har även införts i Kalmar län. Det är ju i nuläget oklart när vaccination mot coronaviruset kan komma igång.

Detta gör att styrelsen tyvärr beslutat att ställa in Filmstudions visningar – även vårterminen 2021.

Vi kommer att genomföra årsmöte enligt stadgarna, preliminärt 3 mars 2021. Tid och former för årsmötet meddelas senare.

 

Denna information mailas till alla med mailadress, övriga får informationen per post.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin senhöst samt en god jul och ett gott nytt 2021 då vi hoppas att åter kunna träffas för att se bra film tillsammans – film är ju bäst på bio!