Filmstudions medlemmar kan se film under våren 2021 på SFF play

Då Emådalens Filmstudio pga coronapandemin inte kan ordna föreställningar på Berga Bio under våren 2020, erbjuds medlemmarna möjlighet till att se strömmad film genom Sveriges Förenade Filmstudios. Gå in på play.filmstudio. se eller SFF:s hemsida och läs mera om vilka filmer som visas till en låg kostnad.  Vill du ha hjälp kan du kontakta filmstudiostyrelsens filmvalsansvariga Marina Hedman  tel 070-577 33 59.

Vi hoppas att kunna starta om filmstudioverksamheten på Berga Bio från höstterminen 2021.