Filmstudions start framflyttad till 16 februari.

På grund av Covidpandemin har filmstudions styrelse beslutat att flytta fram vårterminens första visning till 16 februari. Filmerna Tove den 19 januari och The Father 2 februari visas i stället 20 respektive 27 april. Läs mer på www.bergastation.se/emadalens-filmstudio