Samhällsförening / Kontakt

Samhällsföreningen äger och driver Berga Bio & Teater och www.bergastation.se

Föreningen har till ändamål att verka för Berga samhälles bästa. Detta ska ske bl a genom att föreningen tillvaratar samhällets intressen gentemot myndigheter och genom olika trivselbefrämjande åtgärder och arrangemang. Föreningen är partipolitiskt obunden.

Samhällsföreningens styrelse består av följande personer.

  • Ordförande: Bengt-Åke Lundin
  • Vice ordförande: Stellan Emrin
  • Sekreterare: Torbjörn Midunger
  • Kassör: Jan-Åke Henriksson

Övriga styrelseledamöter: Majvor Nilsson, Diana Karlström, Mattias Wärnsberg, Christina  O Axelsson, Amara Höstblom och Lina Emdahl.

Kontakt via e-post: bl@hogsby.net

Bli medlem

Enligt stadgarna kan var och en som ansluter sig till föreningens syften bli medlem genom att betala in årsavgiften som f n är 100 kr för familj och 50 kr för enskild medlem. Årsavgiften betalas in på samhällsföreningens bankgiro 5077-4363 med angivande av namn och adress.
Samhällsföreningen har omkring 250 medlemmar.

Berga Bio & Teater

Berga Bio & Teater byggdes som Medborgarhus i början av 1960-talet. I huset inryms bio- och teaterlokal som digitaliserades och fick ny läktare och nya biostolar 2012. Vidare finns foajé, toaletter, loger och föreningslokal. I anslutning till Berga Bio & Teater ligger Café Bergabacken och Framtidslokalen

Bergas framtid

Regionförbundet i Kalmar län drev under 2012 och 2013  ett projekt för satsning på en tätort med utvecklingspotential i var och en av länets 12 kommuner. Länsstyrelsen och Tillväxtverket var medfinansiärer och Länsbygderådet en av medaktörerna. Berga utsågs av Högsby kommun att vara satsningsort i kommunen. Projektet tar fasta på framgångsfaktorer från genomförda tilväxtanalyser.

Framgångsfaktorer är bl a.

• Pendlingsavstånd till annan tätort

• Sjönära läge
• Utpräglad ”byanda” och eldsjälar
• Bra infrastruktur
• Offentlig service med skola, barnomsorg, affär etc
• Närhet till arbetsmarknader
• Attraktivt boende
• Goda sociala strukturer med föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar etc.

I ansökan från Berga samhällsförening 2012-02-17 framhölls att Berga uppfyller de flesta av de angivna kriterierna som är en förutsättning för utveckling. Här finns ett stort engagemang genom samhällsförening, skola, idrotts-, pensionärs- och andra föreningar, kyrkor, företag och enskilda. Satsningen på att utveckla Berga Bio och Teater är ett aktuellt exempel. Utvecklingen med bättre tåg- och bussförbindelser är en annan mycket positiv faktor.  Berga torde vara unikt som litet samhälle  med närmare 20-talet tågavgångar dagligen och täta bussförbindelser.

Arbetet fortsätter under arbetsnamnet Bergas framtid. Samhällsföreningens styrelse är ledningsgrupp för det lokala projektet. Under hand har olika arbets- och kontaktgrupper tillskapats för kartläggnings- och utvecklingsarbete samt för att ta fram förslag inom olika områden för utveckling av Berga samhälle. Föreningen har drivit ett bostadsprojekt med syfte att öka byggnationen av lägenheter och villor. Läs mer under rubriken Bo i Berga.

Dataskyddsförordningen GDPR

De personuppgifter som samhällsföreningen tar in gäller namn och postadress för de medlemmar som betalt medlemsavgiften. Uppgifterna används bara inom styrelsen och delges inga andra.

De uppgifter om namn och adress samt önskemål i samband med intresseanmälan till bostadsprojektet Bergamodellen.se hanteras inom projektet och kommer bara att delges bostadsbolag eller annan efter medgivande från de som inlämnat intresseanmälan.