Mitt i Kalmar län - mellan Stockholm och Köpenhamn
Gösjöbadet - en del av Astrid Lindgrens Hembygd!
Mitt i Kalmar län - mellan Stockholm och Köpenhamn
Närmare 20 tågavgångar, täta bussförbindelser!
Mitt i Kalmar län - mellan Stockholm och Köpenhamn
Byggklara tomter i Lövhälläng, nära natur, service och skola!

Projekt för nybyggnad av villor och hyreshus – ”Bergamodellen”

Under 2017-2019 har samhällsföreningen genomfört ett bostads- och samhällsutvecklingsprojekt. Projeketet har varit inriktat på att för detaljplanelagda områden i Berga samhälle undersöka förutsättningarna för marknadsföring och bebyggande av befintliga tomter för villor och marklägenheter i Lövhälläng och hyreslägenheter i centrala Berga . Målet har varit att fram en ”Bergamodell” för bostadsbyggande.

Projektet har finansierats av EU:s Landsbygdsprogram 2014-2020 och Astrid Lindgrens Hembygd efter beslut av Jordbruksverket.

Ett nytt hyreshus med 8-10 lägenheter projekteras nu genom det kommunala bostadsbolaget Högsby Bostads AB.

En Bomässa Bo & Bygg i Berga med information och aktiviteter kring bostadsprojekten i centrala Berga och Lövhälläng arrangerades hösten 2018. En broschyr Bo Bra i Berga har tagits fram och finns att hämta på bl a Berga Bio, Coop Berga och Misteln Högsby.