Bo i Berga

Projekt för nybyggnad av villor och hyreshus

Under 2017-2019  har samhällsföreningen genomfört ett nytt bostads- och samhällsutvecklingsprojekt. Projektets syfte var att för detaljplanelagda områden i Berga samhälle undersöka förutsättningarna för marknadsföring och bebyggande av befintliga tomter för

  • Villor och marklägenheter i Lövhälläng mllan Hasselvägen och Norra infarten till Berga och vid gång- och cykelvägen till Gösjön
  • Marklägenheter/hyreshus i Berga C mellan Västergatan-Järnvägsgatan samt ev vid Enevägen/Hällgatan

Affärer

Coop Berga i centrum, intill busshållplats och med generösa parkeringar, har öppet måndag-lördag kl 9-20 och söndagar 10-20. Butiken är också ombud för PostNord, Svenska Spel och Apoteket. 

Herman Nilsson Trävaru har byggmarknad på Industrigatan.

I Kalvenäs finns gårdsslakteri. En gårdsbutik där du kan köpa närproducerad nötkött finns hos Birgitta och Evalds Ekologiska Naturbeteskött, Kalvenäs, Berga.

Tre Århundraden Antik & Loppis på Norra Storgatan 45 är öppet lördag och söndag.

Kaféer

Tre Århundraden Antik och Kafé vid Norra Storgatan 45 har öppet lördag och söndag kl 11-15 (sommartid 11-17) och lockar besökare från när och fjärran.

Café Bergabacken intill Berga Bio & Teater har öppet i anslutning till olika arrangemang som Bergadagen första lördagen i september, påsk- och spökbingo och vid vissa opera- och teaterföreställningar.

Skyttefällaskolan

Skyttefällaskolan är den senast byggda av Högsby kommuns skolor. Den stod färdig 1996 och beskrivs så här på kommunens hemsida:

Skyttefällaskolan är en fin skola med spännande arkitektur och ett fantastiskt läge. Skolgården, med tillgång till ett härligt naturområde, har elever, lärare och föräldrar tillsammans utvecklat till en unik plats där man kan uppleva naturens växlingar, åka skridskor och pulka, bygga kojor och klättra. I skolans mitt ligger förskoleklass och fritids samt förskolan.

Kyrkor

Berga kyrka på Dortemoberg och Missionskyrkan mitt i samhället bedriver omfattande och regelbunden verksamhet för vuxna och barn med många medlemmar och engagerade.

Frisör

 I Berga finns  dam- och herrfrisering,  Lilla salongen på Norra Storgatan 8.

Hus till salu

I Berga tätort finns drygt 300 småhus. Under 1960- och 1970-talet skedde en stor nybyggnation av småhus på Sjöslätt och Skogsgatan-Alberts väg. Det senast byggda stora området från 1970- och 80-talen finns vid Enevägen, Granvägen och Hasselvägen. Många äldre hus har rustats upp till nybyggnadsstandard.

Hus i Berga som är till salu hittar man bl a på Hemnet.

Bredbandsutbyggnad

Avtal har träffats mellan Högsbynät AB och drygt 100 fastighetsägare i Berga om inkoppling av bredband genom fiber.    Närmare upplysningar lämnas av Sammy Gabrielsson på tel 070-5492553 alt mail  till sammy@hogsbynat.se.

Hyreslägenheter

Stångåkonsult har hyreslägenheter i tre fastigheter på Järnvägsgatan, och hyres- och marklägenheter på Enevägen och hyreshus på Parkvägen. Marklägenheter finns också på Alberts väg och ett hyreshus på Västergatan. Totalt finns ett 15-tal hyreshus i Berga samhälle.

Som beskrivits ovan planeras för nybyggnation av hyreslägenheter vid Stationsgatan i Berga, för mer information kontakta Högsby Bostads AB 0491-29000.